Інновації Гарант-АСІСТАНС

Інновації (рос. Инновация, англ. Innovation, нім. Innovation f, Neuerung f) - В науковий лексикон цей термін вперше ввів Й. Шумпетер, що в буквальному перекладі означає "втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу, послуги".

Інновації - це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і інженерних розробок), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити "якість життя" людства.

Нашими інноваціями у наданні послуг з асистансу є:


Нашими інноваціями у технічній сфері є:
Все це дозволяє нам:
Соціальна відповідальність - ми турбуємось за майбутнє нашої держави!